Follow Us:

All posts by Dr. Kiran Nerkar

Home Articles posted by Dr. Kiran Nerkar

प्लास्टिक सर्जरी म्हणजे नक्की काय ?

आजच्या या आधुनिकतेच्या  आणि धावपळीच्या  विश्वात आपण सर्वच आपल्या आरोग्याबद्दल जागरूक असतो  आणि त्याचबरोबर विवि...
Read More

पुरुषांमधील अयोग्य स्तनवाढ ठरू शकते न्यूनगंडाचे कारण

Gynaecomastia म्हणजे पुरुषाच्या स्तनाची प्रमाणाबाहेर मेदयुक्त वाढ होणे. हॉर्मोन्सचा असमतोल  झाल्याने हि वाढ होते . या असम...
Read More

Wound care Simplified

कापलंय , भाजलंय , खरचटलय ?  कुठेही पडल्यानंतर एकतर आपल्याला मुका मार लागू शकतो, खरचटलं जाऊ शकतं किंवा कापलं जाऊ शकत.  ...
Read More
Open chat